Giới thiệu

huathikimtuyen

Hứa Thị Kim Tuyến sinh năm 1997 có kinh nghiệm 2 năm trong lĩnh vực content marketing, thích đọc sách, ….

Vũ Trọng 1 lập trình viên kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực phát triển website, hệ thống website

ĐỀ XUẤT - CHO BẠN